Okres Świąt i Majówki

Organizacja pracy gabinetu w okresie Świąt i Majówki:

20.04 (sobota)- godzina 9:00-11:00

22.04 (poniedziałek)- nieczynne

27.04 (sobota)- nieczynne

01.05 (środa) i 03.05 (piątek)- nieczynne

02.05 (czwartek)- godzina 12:00-17:00

uwaga: we wszystkie soboty maja gabinet będzie nieczynny, ze względu na działania profilaktyczne w terenie.

Pomoc całodobową w pilnych przypadkach można uzyskać w Gliwickiej Klinice Weterynaryjnej (Gliwice, ul Toszecka 19, tel: 32 270 55 65)