O mnie

Witam,
   prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii uzyskałam w 2008 r., po ukończeniu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Przychodni Weterynaryjnej w Strzelcach Op. W 2013 r., po trzyletnich studiach podyplomowych z zakresu „Chorób psów i kotów”, uzyskałam tytuł specjalisty w tej dziedzinie. W lipcu 2017 r. rozpoczęłam własną praktykę lekarsko-weterynaryjną otwierając gabinet w Kadłubie, w którym świadczę usługi z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia zwierząt towarzyszących. W trosce o ich dobro, nieustannie rozwijam swoje umiejętności praktyczne i pogłębiam wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach weterynaryjnych.

zapraszam do skorzystania z usług gabinetu
lek. wet. Justyna Matuszczak-Wloszik